ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ MEZD A PLATŮ ZA ROK 2019, ZDAŇOVÁNÍ PŘÍJMŮ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI OD 1. 1. 2020

 

Semináře je zaměřen na aktuální otázky a změny v oblasti daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti pro zdaňovací období 2019 a pro rok 2020

 

LEKTOR:  Ing. Dagmar Lokajová specialista daně z příjmů, praxe na Finančním ředitelství v Ostravě, dlouhodobě působící lektorka

 

TERMÍN:  21.01.2020

 

Program:

·        Minimální mzda a její aplikace dle zákona o daních z příjmů.

·        Aktuální problematika vybraných příjmů osvobozených od daně.

·        Změny ve zdanění příjmů zaměstnanců v roce 2019, zejména změny při tvorbě základu daně, povinné zahraniční pojištění, změny při zdanění příjmů podle zvláštní sazby daně, praktické příklady.

·        Výpočet zálohy na daň, solidární zvýšení daně, učinění prohlášení k dani písemně nebo elektronicky, náležitosti prohlášení k dani, doklady, kterými je poplatník povinen prokázat plátci daně své nároky na slevy, na daňové zvýhodnění.

·        Nezdanitelné části základu daně podle § 15 zákona o daních z příjmů např. bezúplatné plnění (dary), úroky z úvěrů na pořízení bytové potřeby, penzijní připojištění, soukromé životní pojištění aj., podmínky pro uplatnění, prokazování nároku.

·        Slevy na dani podle § 35ba zákona o daních z příjmů, podmínky pro uplatnění slev např. základní slevy, slevy na vyživovanou manželku, slevy na invaliditu, slevy na držitele průkazu ZTP/P, slevy na studenta, za umístění dítěte, dokládání nároku požadovanými listinami.

·        Daňové zvýhodnění podle § 35c a § 35d zákona o daních z příjmů, podmínky pro uplatnění, změny u daňových bonusů, uplatnění daňového zvýhodnění na zletilé dítě, posouzení soustavné přípravy na budoucí povolání, uplatnění daňového zvýhodnění na zletilé dítě, kterému byl přiznán invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně, přerušení studia, dokládání nároku požadovanými listinami

·        Náležitosti mzdových listů, povinnosti plátce daně např. vystavit potvrzení o zdanitelných příjmech.

·        Podmínky pro provedení ročního zúčtování, žádost o provedení ročního zúčtování v písemné nebo elektronické formě (platné tiskopisy), výpočet daně, vrácení přeplatku z ročního zúčtování záloh a doplatku na daňovém bonusu.

·        Vyúčtování k dani z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti, povinné přílohy, opravy nesprávně sražených záloh, daně a daňového zvýhodnění, změny v tiskopisech.

·        Vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně, opravy nesprávně sražené daně.

·        Povinnost podat přiznán í k dani z příjmů fyzických osob.

·        Vrácení přeplatků přes přiznání k dani z příjmů fyzických osob.

·        Zodpovězení dotazů, závěr

 

Program semináře může být aktuálně upraven.

Účastníci obdrží písemné materiály k danému tématu.

 

Místo konání: Národní dům, ul. Palackého 134,

Frýdek – Místek 738 01

Zahájení: 8.30 hod presence probíhá od 7.45 hod

Cena:  950.-Kč  bez  21% DPH       Cena včetně DPH: 1.150.-Kč

Platba: Převodem z účtu – Komerční banka a.s.,   Číslo účtu: 56745781/0100

Na semináři obdržíte bezplatně občerstvení ve formě výběr z různých druhů kávy a čaje, dle Vaší chuti a volby.

Na Vaši účast se těší spolu s přednášející  Firma R E D O S   Wallerová Karla

IČ 12092606,  DIČ CZ 475731507,

Zápis  živnostenský rejstřík  Živnostenský  úřad města Frýdku-Místku ev.č. 380202-3542-01

Adresa pro zasílání  pošty :  Wallerová Karla–REDOS

Legionářská 443, 738 01 Frýdek-Místek

 

Nejbližší semináře

Nebyl vypsán žádný termín.