Seminář je zaměřen na změny ve zdanění příjmů fyzických osob ze závislé činnosti, přípravu ročního zúčtování záloh a daňového zvýhodnění za rok 2021, problematiku zdanění příjmů fyzických osob ze závislé činnosti podle aktuální judikatury, schválené změny pro rok 2022 včetně změn  v tiskopisech pro závislou činnost.

LEKTOR:  Ing. Dagmar Lokajová specialista daně z příjmů, praxe na Finančním ředitelství v Ostravě, dlouhodobě působící lektorka

TERMÍN :  31.01.2022

Program:

·        Přehled významných změn platných pro rok 2021, změny limitů např. u minimální mzdy, průměrné mzdy, vazba limitů např. na  osvobození důchodů a penzí od daně.

·        Vybrané zaměstnanecké benefity např. stravenkový paušál.

·        Prohlášení poplatníka k dani ze závislé činnosti, žádost o roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění.

·        Příjmy zdaněné zálohou na daň, příjmy zdaněné podle zvláštní sazby daně, povinnosti plátce daně.

·        Daňové zvýhodnění na děti uplatněné poplatníkem v průběhu roku, doklady, podmínky, dodatečné uplatnění, společně hospodařící domácnost, střídavá péče z pohledu judikatury, chyby při uplatnění nároku, soustavná příprava na budoucí povolání, zrušení limitu pro daňový bonus.

·        Slevy na dani, jejich uplatnění a předkládané doklady plátci daně k prokázání nároku, zavedení nové slevy za zastavenou exekuci.

·        Nezdanitelná část základu daně, odečty o hodnotu bezúplatného plnění (darů), změny v obstarání bytových potřeb, změny v limitu odpočtu zaplacených úroků z úvěrů, odečty o zaplacené příspěvky na penzijní připojištění se státním příspěvkem, penzijní pojištění a doplňkové penzijní spoření aj.

·        Roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění, opravy záloh/daně, daňová tvrzení, nové vzory tiskopisů.

·        Podání přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2021, lhůta pro podání daňového tvrzení nerezidentem v případě uplatnění např. slevy na manželku, daňového zvýhodnění,  žádosti o vrácení přeplatků (rezidenti, nerezidenti), deklarace odlišných údajů o příjmech v DAP oproti údajům plátce daně, náprava nesprávností.

·        Schválené legislativní změny pro rok 2022

·        Informace ke změnám v tiskopisech pro rok 2021/2022

·        Aktuální problematika z praxe

·        Dotazy a jejich řešení.

 

Program semináře může být aktuálně upraven.

Účastníci obdrží písemné materiály k danému tématu.

 

Místo konání: Národní dům, ul. Palackého 134, Frýdek – Místek 738 01

Zahájení: 8.30 hod presence probíhá od 7.45 hod

Cena:  950.-Kč  bez  21% DPH       Cena včetně DPH: 1.150.-Kč

Platba: Převodem z účtu – Komerční banka a.s.,   Číslo účtu: 56745781/0100

Variabilní symbol: 311

 

Na semináři obdržíte bezplatně občerstvení ve formě výběr z různých druhů kávy a čaje, dle Vaší chuti a volby.

 

Na Vaši účast se těší spolu s přednášející   Firma R E D O S   Wallerová Karla

IČ 12092606,  DIČ CZ 475731507,

Zápis  živnostenský rejstřík  Živnostenský  úřad města Frýdku-Místku ev.č. 380202-3542-01

Adresa pro zasílání  pošty :  Wallerová Karla–REDOS, Legionářská 443, 738 01 Frýdek-Místek

 

 

 

Nejbližší semináře

Nebyl vypsán žádný termín.