Co pro vás můžeme udělat?

  • Zpracování veškeré potřebné dokumentace pro oblast BOZP, PO a hygieny práce
  • Zpracování rizik na Vašem pracovišti – vyhledávání rizik na pracovištích, zjišťování jejich příčin, vyhodnocování závažnosti, opatření k jejich odstranění a prevenci.
  • Pravidelné kontroly Vašeho pracoviště z hlediska BOZP a PO včetně zpracování zápisů.
  • Zpracování návrhu na zařazení prací do kategorií
  • Dokumentace požární ochrany, školení, vedení požární knihy, atd.
  • Vstupní a periodická školení vedoucích i řadových zaměstnanců.
  • Školení zaměstnanců, kteří řídí motorová vozidla o hmotnosti do 3500kg
  • Odborná školení obsluhy zařízení
  • a další dle konkrétích provozních požadavků

Kontakt na BOZP servis

Ing. Marek Eich

603 715 040

m.eich@redos.cz

Napsat přes formulář