LEKTOR:

Ing. Christian Žmolík, daňový poradce č. 4734, dlouhodobě působící lektor

TERMÍN28.02.2024

PROGRAM:

 • Schválené a připravované novely zákona o daních z příjmů
 • „Ozdravný balíček“
 • Limitace nákladů při pořízení automobilů – pořízení do majetku, finanční leasing, technické zhodnocení vozidla
 • Bezemisní a nízkoemisní vozidla – definice, služební vozidlo k soukromému použití, způsob odpisování
 • Změna sazby daně
 • Zaměstnanecké benefity – limitace osvobození benefitů u zaměstnance a kterých benefitů se to týká, stravování zaměstnanců, služební vozidlo k soukromému použití, bezemisní a nízkoemisní vozidla
 • Daňové a nedaňové náklady – reklamní předměty, motivační příspěvek, paušální výdaj na dopravu
 • Kursové rozdíly – definice dle daní, poplatník v režimu vylučování kursových rozdílů, oznámení v souvislosti s režimem vylučování kursových rozdílů
 • Cizí měny – měna výpočtu daně z příjmů právnických osob, přepočet při změně měny výpočtu daně, způsob uvedení částek v cizí měně do daňového přiznání, přepočet daňové ztráty pro její uplatnění v cizí měně
 • Oznámení o příjmech plynoucích do zahraničí
 • Řešení neuhrazených pohledávek – opravné položky k pohledávkám, odpis pohledávek

Účastníci obdrží písemné materiály k danému tématu.

MÍSTO KONÁNÍ: Národní dům, Palackého 134, Frýdek –Místek 738 01

ZAHÁJENÍ: 8.30 hod presence probíhá od 7.45 hod

CENA:  1190.-Kč  bez  21% DPH       Cena včetně DPH: 1440.-Kč

PLATBA: Na základě Vaší přihlášky Vám vystavíme fakturu, platba poté probíhá převodním příkazem.

Na semináři Vám rádi nabídneme malé občerstvení, kávu a čaj, dle Vaší chuti a volby.

Na Vaši účast se těší spolu s přednášejícím   Firma REDOS   Wallerová Karla

Zápis  živnostenský rejstřík  Živnostenský  úřad města Frýdku-Místku ev.č. 380202-3542-01

Adresa pro zasílání  pošty : Wallerová Karla–REDOS, Legionářská 443, 738 01 Frýdek-Místek

 

Nejbližší semináře

Nebyl vypsán žádný termín.