LEKTOR:

Ing. Dagmar Procházková – auditor č. 1839, ABC.TAXES, s.r.o. dlouhodobě působící lektor

Ing. Christian Žmolík, daňový poradce č. 4734, ABC.TAXES, s.r.o. dlouhodobě působící lektor

TERMÍN :  17.03.2022

Program:

 • Přehled novel – daň z příjmů
 • Účetnictví podnikatelů – kategorie účetní jednotky
 • Zdaňovací období
 • Úprava výsledku hospodaření na základ daně
  • Položky zvyšující/snižující výsledek hospodaření
  • Nedaňové náklady
  • Osvobozené příjmy
 • Odčitatelné položky
  • Daňová ztráta
  • Podpora výzkumu a vývoje
  • Podpora odborného vzdělávání
 • Položky snižující základ daně
  • Uplatnění darů
  • Veřejně prospěšní poplatníci
 • Výpočet daně
 • Slevy na dani
  • Zaměstnávání osob se zdravotním postižením
  • Investiční pobídky
 • Lhůty pro podání daňového přiznání
 • Náplň řádků daňového přiznání
 • Povinné a nepovinné části účetní závěrky
 • Povinnost zveřejnění účetní závěrky
 • Povinnost sestavení výroční zprávy
 • Diskuze

Účastníci obdrží písemné materiály k danému tématu.

Místo konání: Národní dům, ul. Palackého 134, Frýdek –Místek 738 01

Zahájení: 8.30 hod presence probíhá od 7.45 hod

Cena:  950.-Kč  bez  21% DPH       Cena včetně DPH: 1.150.-Kč

Platba: Převodem z účtu – Komerční banka a.s.,

Číslo účtu: 56745781/0100

Variabilní symbol: 173

 

Na Vaši účast se těší spolu s přednášejícími   Firma R E D O S   Wallerová Karla

IČ 12092606,  DIČ CZ 475731507,

Zápis  živnostenský rejstřík  Živnostenský  úřad města Frýdku-Místku ev.č. 380202-3542-01

 

Adresa pro zasílání  pošty :

Wallerová Karla–REDOS

Legionářská 443, 738 01 Frýdek-Místek

 

Nejbližší semináře

Nebyl vypsán žádný termín.